Нямате избрани продукти в количката.

Общи условия

key-1

С настоящите общи условия се уреждат взаимоотношенията между Пинкс ООД (наричан за краткост по-долу Сайт) и потребителите на услугата Бюти Бокс (наричан за краткост по-долу Клиент).

1. При поръчване на услугата Бюти Бокс Клиентът приема, че е прочел тези общи условия и се съгласява с тях.

2. Сайтът се задължава да изпълни поръчката на услугата Бюти Бокс в съгласие с тези общи условия и законодателството на Република България и във вариант, който е обявен на сайта в момента на поръчката.

3. Съдържание

3.1. Услугата Бюти Бокс съдържа материали и продукти, предоставени от трети страни, чието съдържание не е собственост на Сайта и за което Сайтът не носи отговорност. Клиентът се съгласява, че използва същите на собствена отговорност.
3.2. Материалите и продуктите собственост на трети страни предоставяни чрез услугата Бюти бокс не са предмет на този договор и Сайтът не предоставя гаранции за тях.

4. Доставка

4.1. Сайтът се задължава да достави Услугата Бюти Бокс чрез куриерска услуга с наложен платеж на точно посочен адрес за доставка на територията на Република България. Клиентът се задължава да приеме доставката и да заплати наложения платеж съгласно обявената цена в момента на поръчката.
4.2. При невъзможност да получи куриерската доставка при първия разнос от куриерската фирма, Клиентът се задължава да заплати на куриера разходите по допълнителна последваща доставка.

5. Връщане на поръчка

Съгласно Законодателството на Република България Клиентът има право да се откаже от сключения договор в срок от 7 работни дни без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина. В такъв случай Клиентът е отговорен само за директните разходи по връщането на поръчката. Клиентът е задължен да информира Сайта за своето намерение да върне закупените продукти на email beautybox@pinks.bg в рамките на 7 работни дни след получаването на продуктите и /или услугите, ако се възползва от това свое право.

6. Абонамент и цени

6.1. Абонаментът за Услугата Бюти Бокс се заявява със Заявка за Абонамент от Клиента за срок от 1, 3, 6 или 12 месеца и осигурява на клиента достъп до 1бр. от Услугата Бюти Бокс за редовното издание на кутията в рамките на избрания срок, без допълнителна ежемесечна поръчка. Абонаментът се счита за Активен след потвърждение на Заявката от страна на Сайта. Заявката за абонамент става през тази форма.
6.2 Цената на абонамента е 19лв на кутия без включена доставка. Доставката е на стойност 3,90лв и се извършва с куриерска фирма. Общата цена на услугата е 22,90лв с включена доставка. Заплащането става при получаване на съответната кутия от куриер.
6.3. Редовната услуга Бюти Бокс излиза десет пъти в годината. Изданията за месеците юли-август и декември-януари са съчетани в една двойна кутия. Абонаментите за 1, 3, 6 и 12 месеца, обхващащи двойните кутии, включват двойните месеци в срока на абонамент.
6.4. Абонаменти без потвърждение на първоначалната Заявка за абонамент са в статус „изчакване”. Абонаментите в „Изчакване” могат да бъдат активирани поред на получаване с разширяването на тиража на Услугата Бюти Бокс, но Сайтът не може да гарантира срокове за тяхното активиране.
6.5. Клиентът има право да се откаже от активен или заявен абонамент като изпрати email с относно „Отказ от абонамент” на beautybox@pinks.bg и данните, попълнени при Заявката за абонамент. Отказването от абонамент се отнася до всички оставащи кутии до края на абонамента от датата на получаване на отказа.

7. Сайтът запазва правото си да променя настоящите правила, както и структурата на онлайн страницата, за което не се задължава да уведомява Клиентът чрез интернет страницата си.

8. Сайтът не носи отговорност, ако поради независещи технически проблеми е възпрепятствано пълното или частично ползване на Интернет страницата.

9. За всички въпроси, неуредени от тези условия, се прилага действащото в Република България законодателство.

key-2